Müügiinfo

Võlaõiguslik müügileping

– Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik korteriomandi ostu-müügileping.
– Võlaõiguslikus müügilepingus lepitakse kokku kõik ostu-müügi tingimused (hind, siseviimistluspakett, asjaõiguslepingu sõlmimise aeg ja tingimused, korteriomandi valduse üleandmise aeg ning muud olulised detailid).
– Võlaõigusliku lepingu sõlmimiseks tasub ostja 15% korteriomandi müügihinnast.
– Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notaritasu, riigilõiv) tasub ostja.

Asjaõiguslik leping

– Peale paariselamu valmimist sõlmitakse ostjaga asjaõiguslik leping.
– Ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast.
– Korteriomandi omandiõigus ja valdus antakse ostjale üle.
– Kõik ostu-müügitehinguga seotud kuud (notaritasud, riigilõivud) tasub Ostja.

Korteriomandi müügihinnas sisaldub:

– Korteromandi lõplik valmidus vastavalt müügiinfole ja ostja poolt valitud siseviimistluspaketile;
– Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, keskküte);
– Korteromandi andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside valmidus;
– Korteromandi juurde kuuluva kinnistu haljastus;
– Käibemaks 20%.

Korteriomandi müügihinnas ei sisaldu:

– Müügilepingute sõlmimisega kaasnevad notaritasud ja riigilõivud (tasub ostja);
– Liitumistasud andmeside, kaabel-TV, telefoniside ja valveside teenuste tarbimisega liitumiseks.

Kodulehe kasutustingimused ja oluline teave:

– Kodulehel www.lodjapuu.ee esitatud info ei oma õiguslikku tähendust kinnisasja müügilepingu sõlmimisel;
– Müüja võib enne võlaõigusliku müügilepingu sõlmimist teha esitatud infos muudatusi, sealhulgas muuta müügihinda, ehitusprojekti, viimistlusmaterjale, tähtaegasid ja teisi olulisi omadusi;
– Kodulehel esitatud pildid on illustreeriva tähendusega;
– Korteriomandite müügitingimused lepitakse kokku lepingueelsete läbirääkimiste käigus ja fikseeritakse notariaalses müügilepingus;
– Kodulehe sisu (pildid, logod, tekstid, fotod, jm.) on kaitstud autoriõigustega ning selle kasutamine ja levitamine ilma autori kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.

Nimi

Email

Telefon

Teade

Müügiesindaja Tanel Ojavere +372 5621 8007 tanel@geomap.ee
Müügiesindaja Madis Eensaar +372 5621 4108 madis@geomap.ee